کتابخانه

الحمد للّه در این انجمن نورانی حاضریم

فهرست مطالب

[یادداشت]

  • ١

    لوحی از حضرت عبدالبهاء که توسّط ایشان تلاوت ‌شده و نوار صوتی قسمت آخر آن هنگام زیارت بیت مبارک در حیفا برای زائرین بهائی پخش می‌شود.