کتابخانه

جناب ایادی رحمن یک سفر از یزد به رفسنجان بسیار لازم

فهرست مطالب

هواللّه

جناب ایادی رحمن یک سفر از یزد به رفسنجان بسیار لازم زیرا قدری ملال حاصل بلکه انشآءاللّه احبّا کلّاً و طرّاً بشور و طرب آیند مکاتیب جوف را برسانید و علیک التّحیّة و الثّنآء ع ع