کتابخانه

یا من ایّده اللّه علی خدمة کلمته المطاعه

فهرست مطالب

طهران

جناب ایادی حضرت ابن ابهر علیه التّحیّة و الثّنآء

هواللّه

یا من ایّده اللّه علی خدمة کلمته المطاعه بواسطۀ جناب تفتی نامه‌ئی بخطّ خویش مرقوم نموده ارسال گردید ولی در بین راه طرّاران دربردند حال مجدّد مسطور میشود ولی رقّ منشور کفایت نکند و چاره جز اختصار نه زیرا اقتضای زمانه اینست اشتیاق بی‌پایانست و روح در پرواز تا روی یاران بیند البتّه آنچه باید و شاید منظور نظر است ایّام نزدیک است و نکته دقیق و باریک نهایت دقّت و مواظبت لازم

عبدالبهاء عباس