کتابخانه

ای مومنان ایمان چون سراج وهاجست و چون در زجاج قلب برافروزد

فهرست مطالب

هوالله

جناب حاجی احمد جناب حاجی سیّد هاشم جناب حاجی محمّد حسن جناب آقا حسین جناب آقا زین‌العابدین علیهم بهآء الله الأبهی

هوالله

ای مؤمنان ایمان چون سراج وهّاجست و چون در زجاج قلب برافروزد پرتوش بر ارکان زند افعال و اعمال مخلصین ظهور نماید پس باید بصفاتی متّصف و باخلاقی عامل گشت که آیات واضحهٴ نورانیّت ایمان باشد از جمله انجذابست از جمله اشتعال و احتراق بنار محبّت الله خمودت بحرارت تبدیل گردد و برودت بشعلهٴ نار احدیّت و البهآء علیکم ع ع