کتابخانه

این مظلوم لوجه اللّه مقبلین را ذکر مینماید و بما ینفعهم و یرفعهم امر میفرماید

فهرست مطالب

جناب محمّدحسن علیه سلام اللّه

هو المشرق من افق سمآء العطآء

این مظلوم لوجه اللّه مقبلین را ذکر مینماید و بما ینفعهم و یرفعهم امر میفرماید انسان باید ناظر باشد بآنچه که سبب عزّت و علوّ و سموّ اوست و آن حاصل نشود مگر باعمال طیّبه و اخلاق مرضیّه مکرّر این کلمه از قلم جاری بیک کلمه و یک عمل پاک کرۀ خاک از افلاک گذشت امید آنکه کل فائز شوند بآنچه که سبب اقبال نفوس و الفت قلوبست یا محمّد قبل حسن جناب زین ‌المقرّبین علیه بهآئی و عنایتی نامه‌ات را بساحت مظلوم ارسال نمود و این لوح باسمت نازل اشکر ربّک بهذا الفضل العظیم و قل

الهی الهی لا تمنعنی عن سمآء جودک و لا عن شمس فضلک اسئلک بالکلمة الّتی بها سخّرت الغیب و الشّهود ان تؤیّدنی و اولیآئک علی ما یرتفع به امرک بین عبادک و فی بلادک ثمّ قدّر لی کلّ خیر انزلته فی کتابک انّک انت المقتدر الغفور الکریم

البهآء علیک و علی ابنک و علی الّذین آمنوا باللّه الفرد الخبیر