سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

مناجات: مجموعه‌ای از اذکار و ادعیۀ حضرت بهاءالله

این مجموعه از ادعیه و مناجات‌های حضرت بهاءالله در سال ۱۹۳۸ میلادی توسّط حضرت شوقی افندی گرد‌آوری و به انگلیسی ترجمه گشت. اصل فارسی و عربی آن آثار در این مجلّد ارائه می‌گردد.

اطّلاعات بیشتر در بارهٔ زندگی و رسالت حضرت بهاء‌الله »

دربارۀ این اثر