سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

خدمت به آستان جانان

منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی افندی که توسّط دارالتبلیغ بین‌المللی برای مشاورین قاره‌ای و معاونین آنها درماه مه ۲۰۱۸ تهیّه شده است.

دربارۀ این اثر