مقرّ بیت ‌العدل ‌اعظم بر رأس قوسی بر کوه کرمل

بیت ‌العدل ‌اعظم 

مقر بیت ‌العدل اعظم (دارالتشریع)

حضرت شوقی افندی چنین بیان نمودند که مقر دائمی بیت ‌العدل اعظم بر دامنۀ کوه کرمل در مجاورت آرامگاه حضرت باب و آرامگاه‌های اعضای خانوادۀ حضرت بهاءالله ساخته خواهد شد. ايشان در جهت تحقق این امر، باغ‌های زیبایی را در اطراف یک مسیر قوس‌مانند ايجاد نمودند و بناهایی را به عنوان مرکز اداری جهانی آئین بهائی در نظر گرفتند.

بیت‌ العدل اعظم در خرداد ماه ۱۳۵۴ ه.ش. (ژوئن ۱۹۷۵میلادی) اعلان نمودند که زمان شروع ساختمان مقر دائمی‌شان فرا رسیده است، بنایی که «نه تنها نیازهای عملی یک مرکز اداری پيوسته در حال تحکیم را برآورده خواهد ساخت، بلکه در قرون آينده به عنوان جلوه‌ای آشکار از شکوه موسسات الهی نظم اداری حضرت بهاءالله بر‌جای خواهد ماند.»۱(ترجمه) ساختمان مذکور در سال ۱۳۶۲ ه.ش. (۱۹۸۳میلادی) تکمیل شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

سبکی از معماری موزون و هماهنگ

مقر بیت‌ العدل اعظم در رأس قوس کوه کرمل قرار گرفته است. در سمت شرقی آن ساختمان دائمی موسسۀ دارالتبلیغ بین‌المللی واقع است. در طرف دیگر مرکز مطالعۀ نصوص و الواح شامل یک کتابخانه و دفاتر مختلف و همچنین ساختمان دارالآثار بین‌المللی قرار دارد که دربرگیرندۀ اشیاء تاریخی و یادگارهای ارزشمندی مرتبط با شخصیت‌های اصلی آئین بهائی و سال‌های آغازین این دیانت می‌باشد.

اهمیت مقر بیت ‌العدل اعظم در مقابل سایر بناهای حول قوس به طور مشخصی با محل قرار گرفتن بنا و نیز جزئیات معماری، اندازه و ارتفاع آن واضح شده است.

مقر بیت ‌العدل اعظم (دارالتشریع)

نا بر توضیحات حضرت شوقی افندی که ساختمان‌های حول قوس باید از سبک معماری هماهنگ و موزونی برخوردار باشند،‌ سبکی که ایشان خود با استفاده از شیوۀ کلاسیک ایونی در ساخت دارالاآثار بین‌المللی پایه‌گذاری نمودند.

طاقگان اطراف اين بنا را ستون‌های بلند کنگره دار کورینتینی آراسته‌اند. در نقطۀ رأس قوس، رواقی در جلوی ردیف ستون‌های درب ورودی جلوه می‌نمايد که به وسیلۀ شش ستون اضافه نگاه ‌داشته شده است. عمق و ارتفاع اين رواق یادآور رواق‌های مشابه در معماری ایرانی است و فضایی ایجاد می‌کند که پذیرای همگان است. در بالای درب اصلی ورود مهمانان و زائران، پنجرۀ بزرگ اتاق مخصوص جلسات بیت ‌العدل اعظم قرار دارد . این اتاق که رو به آرامگاه حضرت بهاءالله ساخته شده است، همچون قلب بنا است و مزین به گنبدی است که همانند بسیاری از گنبدها در معماری شرقی،‌ بر پایۀ یک بدنۀ هشت‌ضلعی در مرکز ساختمان قرار دارد و ترکیب‌بندی موزونی با طول و عرض هندسی بنا به دست می‌دهد.

علاوه بر اتاق مخصوص مشاورۀ بیت ‌العدل اعظم، سالن پذیرش برای زائران و سایر مهمانان مخصوص، اتاق کنفرانس و فضایی برای دارالانشاء (دبیرخانۀ بیت العدل اعظم) تدارک دیده شده است.

یادداشت

یادداشت: