کتابخانه

الواح نقشۀ ملکوتی

فهرست مطالب

۵

لوح بافتخار احبّای کانادا

لوح مبارکی است که صبح چهارشنبه پنجم آوریل ١٩١۶ در باغچۀ خارج روضۀ مبارکه در بهجی بافتخار احبّای کانادا صادر گشته

هواللّه

ای بنات و ابناء ملکوت

هرچند در اکثر ایالات و مدائن متّحده الحمد للّه نفحات اللّه منتشر و جمّ غفیری بملکوت اللّه متوجّه و ناظر ولی در بعضی ایالات چنانچه باید و شاید علم توحید بلند نگشته و اسرار کتب الهیّه منتشر نگردیده باید بهمّت یاران علم توحید در آن دیار موج زند و تعالیم الهیّه انتشار یابد تا آنان را نیز از موهبت آسمانی و هدایت کبری بهره و نصیب داده شود و همچنین در ایالات کانادا مانند نیوفوندلند - پرنس ‌ادوارد آیلند - نووا اسکوشیا - نیوبرنزویک - کوبک - انتاریو – مانی‌توبا - ساسکاچوان - آلبرتا - بریتیش‌ کلمبیا - یونگاوا - کیواتین - ماکنزی - یوکان و جزائر فرانکلین در مدار سرطان باید احبّای الهی جانفشانی نمایند و مانند شمع هدایت در آن ایالات کانادا برافروزند اگر چنین همّتی بنمایند یقین است که تأییدات کلّیّۀ الهیّه یابند و جنود آسمانی پی در پی رسد و نصرت عظیمی حاصل گردد بلکه انشآءاللّه نداء ملکوت اللّه بمسامع اسکیموهای اهالی جزائر شمال کانادا و گرین‌لند برسد اگر در گرین‌لند نائرۀ محبّت الهی شعله زند جمیع یخهای آن مملکت آب شود و سرما باعتدال مبدّل گردد یعنی قلوب حرارت محبّت اللّه یابد آن خطّه و دیار گلشن الهی شود و بوستان ربّانی گردد و نفوس مانند اشجار پرثمر بنهایت طراوت و لطافت تزیین یابند همّت لازم است همّت اگر همّتی نمائید که در میان اسکیموها نفحات الهی منتشر شود تأثیر شدید دارد خدا در قرآن عظیم میفرماید که روزی آید انوار توحید بر جمیع آفاق بتابد و اشرقت الأرض بنور ربّها یعنی زمین بنور خدا روشن میشود آن نور نور توحید است لا اله الّا اللّه مملکت و جزائر اسکیموها نیز از قطعات ارض است باید از هدایت کبری بهره‌مند گردد

و علیکم التّحیّة و الثّنآء

عبدالبهاء عباس