کتابخانه

الواح نقشۀ ملکوتی

فهرست مطالب

۶

لوح بافتخار احبّای ایالات متّحده و کانادا

لوح مبارکی است که صبح شنبۀ هشتم آوریل ١٩١۶ در باغچۀ خارج روضۀ مبارکه در بهجی بافتخار مجامع و محافل احبّای ایالات متّحده و کانادا صادر گشته

هواللّه

ای نفوس مبارکه

من از برای شماها فوز و فلاح ابدی میخواهم و موفّقیّت تامّه در جهان الهی میطلبم آرزوی من چنانست که هر یک از شما از افق عالم مانند ستارۀ صبحگاهی بدرخشد و در این باغ الهی هر یک شجرۀ مبارکه گردد و فواکه و ثمرۀ ابدی بخشد

لهذا شما را بآنچه سبب تأیید آسمانی و روشنائی در ملکوت الهیست دلالت مینمایم

و آن اینست که آلاسکا اقلیم وسیعی است هرچند یکی از اماء رحمن بآن صفحات شتافته و در کتابخانۀ عمومی به کتابداری معیّن شده و بقدر قوّه در خدمت قصور نمینماید ولی نداء بملکوت الهی هنوز در آن اقلیم وسیع بلند نشده

حضرت مسیح میفرماید که بشرق و غرب عالم روید و ندا بملکوت الهی کنید پس رحمت الهی باید مشمول بر عموم گردد حال جائز مدانید که آن اقلیم از نسائم صبح حقیقت محروم ماند لهذا تا توانید بکوشید و نفوس ناطقی منقطع الی اللّه و منجذب بنفحات اللّه و منزّه و مقدّس از نفس و هوی بآن صفحات بفرستید که زاد و توشۀ آنها تعالیم الهی باشد و اوّل خود بآن عمل نمایند بعد ناس را دلالت کنند بلکه انشآءاللّه انوار هدایت کبری آن اقلیم را روشن نماید و نسائم گلشن محبّت اللّه مشامّ اهل آلاسکا را معطّر کند اگر بچنین خدمتی موفّق شوید یقین بدانید که تاج سلطنت ابدیّه بر سر نهید و در درگاه احدیّت بندۀ مقبول و مقرّب گردید

و همچنین جمهوری مکزیکو بسیار مهمّست اغلب اهالی آن بلاد کاتولیک متعصّبی هستند ابداً از حقیقت تورات و انجیل و تعالیم جدیدۀ الهی خبری ندارند نمیدانند اساس ادیان الهی یکیست و این مظاهر مقدّسه حکم شمس حقیقت دارند که از مطالع متعدّده طلوع نموده‌اند این نفوس غرق در تقالیدند اگر یک نفحۀ حیاتی در اینها دمیده شود نتائج عظیمه بخشد ولی باید نفوسی که به مکزیکو میروند مألوف بلسان اسپانیولی باشند

و همچنین شش جمهوری امریکای مرکزی که در جنوب مکزیکو واقع شده مانند گواتمالا - هوندوراس - سالوادور - نیکاراگوا - کستاریکا - پاناما و مملکت هفتم بلائیز و همچنین نفوسی که بآن صفحات میروند باید بلسان اسپانیولی مألوف باشند

اهالی اصلی امریکا یعنی هندیها را بسیار اهمّیّت دهید زیرا این نفوس مانند اهالی قدیمۀ جزیرة ‌العرب هستند که پیش از بعثت حضرت محمّد حکم وحوش داشتند چون نور محمّدی در میان آنها طلوع نمود چنان روشن شدند که جهان را روشن کردند و همچنین این هنود اگر تربیت شوند و هدایت یابند شبهه‌ئی نیست که بتعالیم الهی چنان روشن گردند که آفاق را روشن نمایند

جمیع این ممالک اهمّیّت دارد علی‌الخصوص جمهوری پاناما که در آن مرکز محیط اتلانتیک و محیط پاسیفیک بهم ملحق میشوند و مرکز عبور و مرور از امریکا بسائر قطعات عالمست و در آینده اهمّیّت کبری خواهد یافت

و همچنین جزائر وست ‌ایندیز مثل کوبا و های‌تی و پورتوریکو و جامیکا و همچنین جزائر لسر انتیلیز و جزائر باهاما حتّی جزیرۀ واتلینگ بسیار اهمّیّت دارد علی‌الخصوص دو جمهوری سیاهان های‌تی و سانتو دومینگو که در دستۀ جزائر گریتر انتیلیز واقع شده و همچنین دستۀ جزائر برمودا که در میان محیط اتلانتیک است اهمّیّت دارد

و همچنین قطعۀ امریکای جنوبی مثل کلمبیا - اکوادر - پرو - برزیل - بریتیش‌ گینا - دچ ‌گینا - فرنچ‌ گینا - بولیوییا - چیلی - آرژنتینا - یوروگوای - پاراگوای - ونزوئلا و همچنین بعضی جزائر که در شمال و شرق و غرب امریکای جنوبیست نظیر فالکلند آیلندز گالاپاگو - جوآن‌فرناندز - توباگو - ترینیداد آیلند هم‌چنین شهر بهائیّه که در ساحل شرقی برزیل واقع چون مدّتیست باین اسم مسمّی شده تأثیرات این اسم شدید خواهد بود

باری احبّای الهی را باید همّت بلند باشد و مقاصد ارجمند حضرت مسیح میفرماید طوبی للفقرآء لأنّ لهم ملکوت اللّه یعنی خوشا بفقراء بی نام و نشان زیرا سرور عالمیان گردند و همچنین در قرآن میفرماید و نرید ان نمنّ علی الّذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم ائمّة و نجعلهم الوارثین یعنی میخواهیم بر نفوس ضعیفه منّت نهیم و آنها را وارث انبیا و مرسلین نمائیم

حال وقت آنست که شما ردای تعلّق باین عالم فانی را خلع کنید و از عالم بشریّت بکلّی منسلخ گردید ملائکۀ آسمانی شوید و باین اقالیم سفر نمائید واللّه الّذی لا اله الّا هو هر یک اسرافیل حیات گردید و نفحۀ حیات در نفوس سائره خواهید دمید

مناجات

ای خداوند بیهمتا ای ربّ الملکوت این نفوس سپاه آسمانی تواند امداد فرما و بجنود ملأ اعلی نصرت کن تا هر یک نظیر اردوئی شوند و آن ممالک را بمحبّت اللّه و نورانیّت تعالیم الهی فتح کنند

ای خدا ظهیر و نصیر آنها باش و در بیابان و کوه و دره و جنگلها و صحراها و دریاها مونس آنها باش تا بقوّت ملکوتی و نفثات روح القدس فریاد زنند

توئی مقتدر و عزیز و توانا و توئی دانا و شنوا و بینا

عبدالبهاء عباس